Plánovač výjezdů

Jak to funguje?

 • Příjem zakázky

  Zakázka může být do systému vložena samotným zákazníkem z webového rozhraní, pracovníkem z webové aplikace nebo importem z externího souboru. Je jen na vás, jaký způsob u jaké zakázky upřednostníte.

 • Naplánování výjezdu

  Z přijatých zakázek se vytváří výjezd. Ten jen vytvořen buď automaticky, nebo jej manuálně sestaví obsluha webové aplikace. Tento výjezd je následně přiřazen vybranému řidiči.

 • Push notifikace řidiči

  Po naplánování trasy přijde řidiči push notifikace na jeho mobilní telefon. Okamžitě tak ví o nově naplánované trase nebo o jakékoliv změně provedené v již přiřazených zakázkách.

 • Optimalizace trasy

  Nejen obsluha webové aplikace, ale i řidič má možnost určenou trasu optimalizovat a jednotlivé zakázky editovat či přesouvat na jiný termín.

 • Navigace k zakázce

  Aplikace řidiče pomocí jeho preferované GPS navigační aplikace navede k nejbližšímu bodu, tedy k příští zakázce.

 • Obsloužení zakázky

  Pro obsloužení zakázky řidič využívá mobilní aplikaci, kde kromě jednoduchého přepnutí stavu zakázky do stavu dokončená může také vytvářet seznamy použitého materiálu, sepsat provedené úkony či k zakázce pořídit fotodokumentaci.

Nastavení zobrazovaných informací o zakázce

Zobrazení zakázky na mapě

Vlastnosti zakázky